Πληροφορίες για Νομικά Θέματα

Το «cookie» είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου το οποίο δημιουργείται από τον διακομιστή μιας διαδικτυακής τοποθεσίας και τοποθετείται στον σκληρό δίσκο ενός χρήστη. Τα cookies επιτρέπουν στην τοποθεσία και στο πρόγραμμα περιήγησής σας να αλληλεπιδρούν με τέτοιο τρόπο, ώστε η τοποθεσία να μπορεί να σας παρέχει τις πλέον κατάλληλες επιλογές και να προσαρμόζει τις υπηρεσίες της σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας, με βάση την προηγούμενη χρήση της διαδικτυακής τοποθεσίας που έχετε κάνει. Για παράδειγμα, ένα cookie μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποθηκεύσει τις πληροφορίες εγγραφής σε μια περιοχή της διαδικτυακής τοποθεσίας, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να υποβάλετε εκ νέου αυτές τις πληροφορίες κατά τις επόμενες επισκέψεις σας σε αυτήν την περιοχή. Οι εταιρείες του Ομίλου Λίμπρα (Libra Group) χρησιμοποιούν μερικές φορές τα cookies προκειμένου να βελτιώσουν τις πληροφορίες που διατίθενται σε εσάς.

Σε αυτά περιλαμβάνονται cookies χαμηλής διείσδυσης που καθορίζουν τις συνεδρίες των χρηστών και μας βοηθούν στην κατάρτιση αναφορών web analytics. Τα cookies αυτά δεν συλλέγουν προσωπικά δεδομένα των ατόμων που επισκέπτονται τη διαδικτυακή τοποθεσία. Εάν, παρόλ' αυτά, θέλετε να απενεργοποιήσετε τα cookies, μπορείτε να το κάνετε μέσω του προγράμματος περιήγησής σας. Αναζητήστε τις επιλογές «Εργαλεία» ή «Ρυθμίσεις» και, στη συνέχεια, μεταβείτε στις προτιμήσεις «Προστασία προσωπικών δεδομένων» ή «Ασφάλεια», όπου θα βρείτε επιλογές απενεργοποίησης των cookies. Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες κατά την απενεργοποίηση των cookies, στείλτε μας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση office@libra.com, αναφέροντας τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σας βοηθήσουμε.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης:
Οι εταιρείες που ανήκουν στον Όμιλο Λίμπρα (Libra Group) διαθέτουν πληροφορίες στην παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Καμία ευθύνη οποιουδήποτε είδους δεν αναλαμβάνεται απέναντι στους χρήστες της διαδικτυακής τοποθεσίας.

Αν και προσπαθούμε να εξασφαλίζουμε ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στη διαδικτυακή τοποθεσία είναι ορθές και ενημερωμένες, δεν εγγυούμαστε την ακρίβεια και την πληρότητά τους. Ενδέχεται να πραγματοποιήσουμε αλλαγές στο υλικό της παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας (συμπεριλαμβανομένων των παρόντων όρων και προϋποθέσεων), ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Προτού ενεργήσετε με βάση οποιαδήποτε πληροφορία, θα πρέπει να κάνετε τα απαραίτητα βήματα προκειμένου να την επαληθεύσετε.

Οι υπηρεσίες και οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι αποτελούν χρηματοοικονομικές συμβουλές για επενδυτικούς ή εμπορικούς σκοπούς, ούτε προσφορά ή πρόσκληση για την πώληση επενδύσεων σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία.

Ενίοτε παρέχουμε συνδέσεις για άλλες διαδικτυακές τοποθεσίες (στις οποίες περιλαμβάνονται οι τοποθεσίες των συμβατικών εταίρων μας). Εάν χρησιμοποιήσετε συνδέσεις για διαδικτυακές τοποθεσίες τρίτων οι οποίες περιέχονται στην παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία, θα φύγετε από την παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία. Δεν ελέγχουμε ούτε φέρουμε ευθύνη για αυτές τις διαδικτυακές τοποθεσίες και για το περιεχόμενο ή τη διαθεσιμότητά τους. Κατά συνέπεια, δεν κάνουμε καμία δήλωση σχετικά με αυτές ή με οποιοδήποτε υλικό περιέχεται σε αυτές ή οποιαδήποτε αποτελέσματα ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση τους. Σε περίπτωση που αποφασίσετε να προσπελάσετε οποιαδήποτε από τις διαδικτυακές τοποθεσίες τρίτων για τις οποίες παρέχονται συνδέσεις στην παρούσα τοποθεσία, το κάνετε αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.

Το περιεχόμενο της παρούσας διαδυκτιακης τοποθεσίας μπορεί να αναπαραχθεί μόνο στην πλήρη μορφή του (χωρίς τροποποιήσεις) για προσωπική ή/και εκπαιδευτική χρήση από τον εκάστοτε αναγνώστη και πρέπει να περιλαμβάνει την παρούσα επισήμανση.

Επισήμανση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων:
Οι εταιρείες του Ομίλου Λίμπρα (Libra Group) δεν συλλέγουν επί του παρόντος στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης στην παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία, παρά μόνο στο βαθμό που το προσωπικό σας πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο παρέχει στον διακομιστή web της εταιρείας μας τέτοια στοιχεία, όπως τη διαδικτυακή τοποθεσία από την οποία πραγματοποιήσατε σύνδεση, την ταυτότητα της Υπηρεσίας παροχής Internet ή τον τύπο του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, και παρά μόνο στο βαθμό που εσείς μας παρέχετε τέτοια στοιχεία, είτε μέσω μηνύματος ηλ. ταχυδρομείου είτε με άλλο τρόπο. Οι εταιρείες του Ομίλου Λίμπρα (Libra Group) μπορούν να χρησιμοποιήσουν στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης μόνο για τον συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο τα παρείχατε, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία που λαμβάνουμε από την παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία σε συγκεντρωτική μορφή, προκειμένου, για παράδειγμα, να υπολογίσουμε τη χρηστικότητα και τη δημοτικότητα της παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας.

Πνευματικά δικαιώματα:
© First Mediterranean Investments Corporation 2014 με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Νομικό καθεστώς:
First Mediterranean Investments Corporation: Αρ. Μητρώου: 663975, Έδρα: 325 Waterfront Drive, Omar Hodge Building, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Ξενοδοχεία

Ξενοδοχεία

Προορισμοί

Προορισμοί

Φωτογραφίες

Φωτογραφίες

Aria Art Buzz

Aria Concept Store

Τιμές & Κρατήσεις

House of P&J L.Fermor

My Kimolos Car

My Kimolos Car

Special Offers

Special Offers

Τιμές & Κρατήσεις

Κρατήσεις