Εταιρική Υπευθυνότητα

Εταιρική Υπευθυνότητα

Tα Aria Hotels, σε συνεργασία με την αδελφή εταιρεία Grace Hotels, προσκαλούμε τους επισκέπτες μας να γίνουν ενεργά μέλη της ανθρωποκεντρικής δράσης “Give with Grace”, που υποστηρίζει τα Παιδικά Χωριά SOS. Η κεντρική ιδέα των Παιδικών Χωριών SOS βασίζεται σε μια προσέγγιση οικογενειακού τύπου σχετιζόμενη με τη μακροχρόνια φροντίδα ορφανών και εγκαταλειμμένων παιδιών.

Όλα τα Αria Hotels προσφέρουν $1 (ή το αντίστοιχο ποσό βάσει ισοτιμίας) για κάθε πραγματοποιηθείσα διανυκτέρευση. Στη συνέχεια, οι επισκέπτες μας καλούνται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα προσφέροντας ακόμη $1 για κάθε τους διανυκτέρευση, διπλασιάζοντας με αυτόν τον τρόπο το ποσό της δωρεάς. Επιπρόσθετες δωρεές προκύπτουν από τις πωλήσεις προϊόντων ειδικά σχεδιασμένων για το πρόγραμμα αυτό καθώς επίσης και από άλλες πρωτοβουλίες.

Διαβάστε Περισσότερα

Κάντε κράτηση:
Ξενοδοχεία

Ξενοδοχεία

Προορισμοί

Προορισμοί

Φωτογραφίες

Φωτογραφίες

Aria Concept Store

Aria Concept Store

Τιμές & Κρατήσεις

House of P&J L.Fermor

My Kimolos Car

My Kimolos Car

Special Offers

Special Offers

Τιμές & Κρατήσεις

Κρατήσεις