Cookies & Πληροφορίες για Νομικά Θέματα

Πληροφορίες για Νομικά Θέματα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ «COOKIES»

ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Νομική ειδοποίηση
Η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο και η χρήση αυτού υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και στους νόμους της Ελλάδας.
Πνευματική ιδιοκτησία
Copyright © Aria Hotels Α.Ε. 2021. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων. Όλα τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε κάθε κείμενο, εικόνα, ήχο, λογισμικό και άλλο υλικό αυτού του ιστότοπου ανήκουν στην Aria Hotels Α.Ε. ή σε ξενοδοχεία που λειτουργούν από την Aria Hotels και περιλαμβάνονται με την άδεια του αντίστοιχου κατόχου. Οι αναφορές σε συνδεδεμένες ή θυγατρικές εταιρείες θα περιλαμβάνουν όλα τα μέλη των Aria Hotels.
Έχετε τη δυνατότητα να περιηγηθείτε σε αυτόν τον ιστότοπο και να αναπαραγάγετε αποσπάσματα μέσω εκτύπωσης, λήψης σε σκληρό δίσκο και διανομής σε άλλα άτομα, αλλά σε κάθε περίπτωση μόνο για μη εμπορικούς, ενημερωτικούς και προσωπικούς σκοπούς. Καμία αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος του ιστότοπου δεν δύναται να πωληθεί ή να διανεμηθεί για εμπορικό κέρδος ούτε να τροποποιηθεί ή να ενσωματωθεί σε οποιαδήποτε άλλη εργασία, δημοσίευση ή ιστότοπο, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, συμπεριλαμβανομένης της ανάρτησης σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο. Δεν χορηγείται άλλη άδεια ή δικαίωμα.
Εμπορικά σήματα και τομέας
Όλα τα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο, τα εμπορικά σήματα και ο τομέας ανήκουν ή χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την άδεια της Aria Hotels.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ «COOKIES»

Εισαγωγή
Αναφορά σε «Aria», «Aria Hotels», «η Εταιρεία», «εμείς», «εμάς», «μας», και άλλοι συναφείς όροι δύναται να αναφέρονται σε μία ή περισσότερες εταιρείες της Aria Hotels Α.Ε. ή/και μία ή περισσότερες από τις άμεσες ή έμμεσες θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες τους.
Στην Aria Hotels λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη το απόρρητο. Έχουμε αναπτύξει τις πολιτικές απορρήτου μας που ισχύουν για τους επισκέπτες μας ή/και οποιονδήποτε άλλο με τον οποίο συνεργαζόμαστε (η «Πολιτική απορρήτου»). Αν και αυτή η Πολιτική απορρήτου έχει σκοπό να περιγράψει το ευρύτερο φάσμα των δραστηριοτήτων επεξεργασίας προσωπικών πληροφοριών σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτές οι δραστηριότητες επεξεργασίας δύναται να είναι πιο περιορισμένες σε ορισμένες δικαιοδοσίες βάσει των περιορισμών της νομοθεσίας τους.

Δείτε παρακάτω την Πολιτική απορρήτου μας.

1. Aria Hotels

1.1. Η Aria Hotels Α.Ε. είναι υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκτήθηκαν σχετικά με εσάς σε σχέση με τη χρήση των εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών μας.
1.2. Ένας κατάλογος αυτών των εγκαταστάσεων και υπηρεσιών μπορεί να παρασχεθεί κατόπιν αιτήματος. Επικοινωνήστε με το info@ariahotels.gr για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παραπάνω εγκαταστάσεις και υπηρεσίες.


2. Δεδομένα που δύναται να συλλέγουμε

Τα είδη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε (τα οποία δύναται να διαφέρουν ανάλογα με τη δικαιοδοσία βάσει του εφαρμοστέου νόμου) περιλαμβάνουν:

 • το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την ημερομηνία γέννησής σας και την εθνικότητά σας, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που δύναται να εμφανίζεται στο διαβατήριό σας ή σε άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης,
 • δεδομένα που μας παρέχετε, για παράδειγμα με απάντηση σε μια επικοινωνία από εμάς ή με τη συμπλήρωση εντύπων (σε σύνδεση και εκτός σύνδεσης), μέσω τηλεφώνου και μέσω γραπτής αλληλογραφίας μαζί μας (π.χ. κάρτες εγγραφής επισκεπτών, αιτήσεις συνδρομής μέλους σε λέσχες για σπα και αθλητικές δραστηριότητες, έντυπα εξουσιοδότησης πιστωτικής κάρτας, ηλεκτρονικά έντυπα κρατήσεων, δημοσκοπήσεις, έντυπα προγραμμάτων αφοσίωσης και παρόμοια έγγραφα),
 • δεδομένα σχετικά με τη χρήση των εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών μας και τις προτιμήσεις σας σε αυτό το πλαίσιο,
 • στοιχεία για αγορές που πραγματοποιείτε από εμάς και τις προτιμήσεις που μας εκφράζετε,
 • στοιχεία σχετικά με τις επισκέψεις σας στους ιστότοπούς μας, όπως ενδεικτικά δεδομένα κυκλοφορίας, δεδομένα τοποθεσίας, ιστολόγια και άλλα δεδομένα επικοινωνίας, ανεξάρτητα από το εάν αυτό απαιτείται για δικούς μας σκοπούς χρέωσης ή άλλως, καθώς και τα στοιχεία των πόρων στους οποίους έχετε πρόσβαση,
 • Στοιχεία για τις συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του ιστότοπού μας και για την εκπλήρωση των παραγγελιών σας,
 • άλλα στοιχεία που επιλέγετε να μας παρέχετε σε σχέση με την κράτηση, τη διαμονή ή την επίσκεψη στα Aria Hotels. Δύναται επίσης να σας ζητήσουμε να συμπληρώσετε δημοσκοπήσεις που χρησιμοποιούμε για ερευνητικούς σκοπούς, αν και δεν είναι υποχρεωτικό να απαντήσετε σε αυτές.

 

3. Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας

3.1. Με την επιφύλαξη της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων, δύναται να συλλέγουμε και να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με τους εξής τρόπους:

 • για την παροχή υπηρεσιών που ζητάτε από την Aria Hotels,
 • για τη βελτίωση (ή την επιδίωξη βελτίωσης) των υπηρεσιών που σας παρέχουμε και για τη δυνατότητα παροχής σε εσάς μιας πιο εξατομικευμένης εμπειρίας,
 • για την επικοινώνηση σε εσάς των προϊόντων μας και των υπηρεσιών των εταιρειών της Aria Hotels ή/και του Ομίλου Libra (όπως ορίζονται παρακάτω), και για
 • την εσωτερική ανάλυση μάρκετινγκ, για παράδειγμα, για την αξιολόγηση της αγοράς ή προβολής των τάσεων ή για τη μέτρηση της κίνησης στις ιστοσελίδες μας, και για
 • τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δικτυακού τόπου μας,
 • για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από τυχόν συμβάσεις που συνάπτονται ανάμεσα σε εσάς και σε εμάς,
 • για την ενημέρωσή σας σχετικά με αλλαγές στην υπηρεσία μας, και
 • Δύναται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας ή να επιτρέψουμε σε επιλεγμένα τρίτα μέρη στον τομέα της φιλοξενίας να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα σας για να σας παράσχουν πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που δύναται να σας ενδιαφέρουν και εμείς ή αυτοί μπορεί να επικοινωνήσουμε(-ουν) μαζί σας σχετικά με αυτά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομείου ή τηλεφώνου. Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας με αυτό τον τρόπο ή να διαβιβάσουμε τα στοιχεία σας σε τρίτους για λόγους μάρκετινγκ, επιλέξτε το αντίστοιχο πλαίσιο που βρίσκεται στο έντυπο στο οποίο συλλέγουμε τα δεδομένα σας.

3.2. Εάν υποβάλλετε το βιογραφικό σας σημείωμα μέσω του ιστότοπού μας, θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για να επεξεργαστούμε και να αξιολογήσουμε την αίτηση εργασίας σας. Δύναται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για να σας στείλουμε ανακοινώσεις για μελλοντικές ευκαιρίες απασχόλησης ή για διοικητικούς σκοπούς. Αν θέλετε να υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα και έχετε πρόσθετες ερωτήσεις σχετικά με αυτή τη διαδικασία, στείλτε ένα e-mail στο info@ariahotels.gr και θα παρέχουμε την Πολιτική απορρήτου ανθρωπίνων πόρων μας.

3.3. Με την υποβολή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τρίτου μέρους σε εμάς επιβεβαιώνετε ότι έχετε τη συγκατάθεσή του να το πράξετε.

3.4. Μέσω των ιστότοπών μας δεν επιδιώκουμε ή/και επιθυμούμε να ζητήσουμε ή να συλλέξουμε συνειδητά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από ανηλίκους (ως ορίζεται από τον εφαρμοστέο νόμο). Εάν είστε κάτω των 18 ετών (ή ανήλικος στη δικαιοδοσία στην οποία έχετε πρόσβαση στους ιστότοπούς μας), δύναται να χρησιμοποιείτε τους ιστότοπούς μας μόνο με τη συμμετοχή ενός γονέα ή κηδεμόνα.

4. Τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας

4.1. Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα σε σχέση με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας:

 • το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας,
 • το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων,
 • το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, όπου δεν υπάρχει πλέον καμία νόμιμη βάση για την επεξεργασία τους (μερικές φορές γνωστό ως το «δικαίωμα στη λήθη»), και
 • (υπό τις περιστάσεις που προβλέπονται από το εφαρμοστέο δίκαιο) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, ένστασης στην επεξεργασία και το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων.


4.2. Όταν η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επηρεαστεί η νομιμότητα της επεξεργασίας με βάση τη συγκατάθεσή σας πριν από την απόσυρσή της. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που αναφέρονται παραπάνω ή εάν έχετε οποιαδήποτε παράπονα σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, επικοινωνήστε με το info@ariahotels.gr. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλλετε τέτοια παράπονα σε εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων στην ΕΕ.

5. Κοινή χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας

5.1. Η Aria Hotels δύναται να πραγματοποιήσει κοινή χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας με οποιοδήποτε μέλος του ομίλου μας, δηλαδή των θυγατρικών μας ή των συνδεδεμένων εταιρειών μας, της τελικής μας εταιρείας χαρτοφυλακίου και των θυγατρικών της (από κοινού «Όμιλος Libra»).

5.2. Δύναται να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε τρίτους:

 • Σε περίπτωση πώλησης ή αγοράς κάποιας επιχείρησης ή περιουσιακών στοιχείων, στην οποία δύναται να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε δυνητικό πωλητή ή αγοραστή της εν λόγω επιχείρησης ή των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων για το σκοπό της πραγματοποίησης των εν λόγω διαβιβάσεων.
 • Εάν η Aria Hotels ή ουσιαστικά όλα τα περιουσιακά της στοιχεία αποκτηθούν από τρίτο μέρος, περίπτωση στην οποία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που κατέχει για τους πελάτες της θα είναι ένα από τα διαβιβασθέντα περιουσιακά στοιχεία.
 • Εάν είμαστε υποχρεωμένοι να κοινοποιήσουμε ή να αποκαλύψουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας προκειμένου να συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε νομική υποχρέωση ή για να επιβάλουμε ή να εφαρμόσουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις μας και άλλες συμβάσεις, ή να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια των Aria Hotels, των πελατών μας ή άλλων. Αυτό περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες εταιρείες και οργανισμούς με σκοπό την προστασία από απάτη και τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου, και
 • Δύναται να επιτρέψουμε σε επιλεγμένα τρίτα μέρη στον τομέα της φιλοξενίας να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα σας για να σας παράσχουν πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που δύναται να σας ενδιαφέρουν και εμείς ή αυτοί μπορεί να επικοινωνήσουμε(-ουν) μαζί σας σχετικά με αυτά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομείου ή τηλεφώνου. Εάν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας με αυτό τον τρόπο ή να διαβιβάσουμε τα στοιχεία σας σε τρίτους για σκοπούς μάρκετινγκ, επιλέξτε το αντίστοιχο πλαίσιο που βρίσκεται στο έντυπο στο οποίο συλλέγουμε τα δεδομένα σας.


5.3. Όταν ζητάτε πίστωση, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας θα χρησιμοποιηθούν και θα κοινοποιηθούν στα κατάλληλα τρίτα μέρη σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους προκειμένου να προσδιοριστεί αν θα χορηγηθεί και θα διατηρηθεί πίστωση σε εσάς.


5.4. Από καιρού εις καιρόν δύναται να υποχρεωθούμε να αποκαλύψουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους ή αν είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε από δικαστήριο ή νομίμως μας ζητήθηκε να το πράξουμε από κυβερνητική οντότητα. Μπορούμε επίσης να αποφασίσουμε ότι είναι απαραίτητο ή επιθυμητό να το πράξουμε για να συμμορφωθούμε με το νόμο ή για να προστατεύσουμε ή να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία μας.

6. «Cookies»

6.1. Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί «cookies» και παρόμοια τεχνολογία. Ένα «cookie» είναι ένα μικρό αρχείο γραμμάτων και αριθμών που ο ιστότοπός μας τοποθετεί στον υπολογιστή σας ή άλλον εξοπλισμό που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στον ιστότοπό μας. Αυτά τα «cookies» μάς επιτρέπουν να σας διακρίνουμε από άλλους χρήστες του ιστότοπού μας. Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τα «cookies» και τον τρόπο αναγνώρισής τους, ανατρέξτε στο aboutcookies.org.

6.2. Τα «cookies» εκτελούν πολλές λειτουργίες, όπως την παροχή δυνατότητας να πλοηγείστε αποτελεσματικά μεταξύ των σελίδων, να θυμάστε τις προτιμήσεις σας και γενικά να βελτιώνετε την εμπειρία των χρηστών. Μπορούν επίσης να σας βοηθήσουν να διασφαλίσετε ότι η διαφήμιση που βλέπετε στο διαδίκτυο είναι πιο σχετική με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας.

6.3. Χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα «cookies»:
6.3.1. Αυστηρά απαραίτητα «cookies». Αυτά είναι «cookies» που απαιτούνται για τη λειτουργία του ιστότοπού μας. Περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, «cookies» που σας επιτρέπουν να συνδεθείτε σε ασφαλείς περιοχές του ιστότοπού μας, να χρησιμοποιήσετε ένα καλάθι αγορών ή να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες ηλεκτρονικής χρέωσης.
6.3.2. Αναλυτικά «cookies»/ «cookies» απόδοσης. Μας δίνουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουμε και να μετρήσουμε τον αριθμό των επισκεπτών, αλλά και να δούμε τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες κινούνται στον ιστότοπό μας όταν τον χρησιμοποιούν. Αυτό μας βοηθάει να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ιστότοπός μας, για παράδειγμα, διασφαλίζοντας ότι οι χρήστες βρίσκουν εύκολα αυτό που αναζητούν.
6.3.3. «Cookies» λειτουργικότητας. Αυτά χρησιμοποιούνται για να σας αναγνωρίσουν όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας. Αυτό μας επιτρέπει να προσαρμόζουμε το περιεχόμενό μας για εσάς, να σας υποδεχόμαστε με το όνομά σας και να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας (για παράδειγμα, την επιλογή της γλώσσας ή της περιοχής σας).
6.3.4. «Cookies» στόχευσης. Αυτά τα «cookies» καταγράφουν την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας, τις σελίδες που έχετε επισκεφθεί και τους συνδέσμους που ακολουθήσατε. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να κάνουμε τον ιστότοπό μας και τις διαφημίσεις που εμφανίζονται σε αυτόν πιο σχετικές με τα ενδιαφέροντά σας. Δύναται επίσης να κοινοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους γι’ αυτόν τον σκοπό.

6.4. Επιπροσθέτως, χρησιμοποιούμε το Google Analytics και το Google AdWords για να αναλύσουμε τη χρήση του ιστότοπου. Το Google Analytics και το Google AdWords παράγουν στατιστικά και άλλα στοιχεία σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου μέσω cookies, τα οποία αποθηκεύονται στους υπολογιστές των χρηστών. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται σχετικά με τον ιστότοπό μας χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία αναφορών σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας. Η Google θα αποθηκεύσει αυτές τις πληροφορίες. Η πολιτική απορρήτου της Google είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: http://www.google.com/privacypolicy.html
6.5. Οι ρυθμίσεις γλώσσας του ιστότοπού μας σάς δίνουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας για να αποθηκεύετε αντικείμενα σε ένα ηλεκτρονικό καλάθι αγορών μεταξύ επισκέψεων. Αν πραγματοποιήσετε εγγραφή στον ιστότοπό μας ή συμπληρώσετε τα ηλεκτρονικά έντυπά μας, θα χρησιμοποιήσουμε τα «cookies» για να θυμόμαστε τα στοιχεία σας κατά την τρέχουσα επίσκεψή σας και οποιεσδήποτε μελλοντικές επισκέψεις, εφόσον το «cookie» δεν διαγραφεί στο μεταξύ.
6.6. Τα εργαλεία βελτιστοποίησης εικόνας σάς δίνουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας για να αποθηκεύετε είδη σε ένα ηλεκτρονικό καλάθι αγορών μεταξύ επισκέψεων. Αν πραγματοποιήσετε εγγραφή στον ιστότοπό μας ή συμπληρώσετε τα ηλεκτρονικά έντυπά μας, θα χρησιμοποιήσουμε τα «cookies» για να θυμόμαστε τα στοιχεία σας κατά την τρέχουσα επίσκεψή σας και οποιεσδήποτε μελλοντικές επισκέψεις, εφόσον το «cookie» δεν διαγραφεί στο μεταξύ.
6.7. Να θυμάστε ότι τρίτα μέρη (όπως, για παράδειγμα, διαφημιστικά δίκτυα και πάροχοι εξωτερικών υπηρεσιών, όπως υπηρεσίες ανάλυσης επισκεψιμότητας ιστού) δύναται επίσης να χρησιμοποιούν «cookies», στα οποία δεν έχουμε κανέναν έλεγχο. Αυτά τα «cookies» είναι πιθανό να είναι αναλυτικά «cookies»/ «cookies» απόδοσης ή «cookies» στόχευσης.
6.8. Για να αποκλείσετε «cookies» μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση στο πρόγραμμα περιήγησής σας που σας δίνει τη δυνατότητα να αρνηθείτε τη ρύθμιση όλων ή ορισμένων «cookies». Ωστόσο, αν χρησιμοποιείτε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας για να αποκλείσετε όλα τα «cookies» (όπως τα βασικά «cookies»), δύναται να μην έχετε πρόσβαση σε όλα ή σε μέρη του ιστότοπού μας.
6.9. Το πρόγραμμα περιήγησης ιστού σας περιλαμβάνει μια επιλογή που σας δίνει τη δυνατότητα να αρνηθείτε «cookies». Ωστόσο, αν το κάνετε, δύναται να μην είστε σε θέση να αποκτήσετε πρόσβαση σε μέρη του ιστότοπού μας και δύναται να κάνει την εμπειρία περιήγησής σας λιγότερο ευχάριστη. Εκτός αν έχετε προσαρμόσει τη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησής σας έτσι ώστε να αρνηθείτε «cookies», το σύστημά μας θα εκδίδει «cookies» όπως περιγράφεται παραπάνω όταν έχετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας. Αν θέλετε να διαγράψετε τυχόν «cookies» στον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή του προγράμματος περιήγησής σας κάνοντας κλικ στη βοήθεια του μενού του προγράμματος περιήγησής σας.

7. Αποθήκευση, ασφάλεια και σύνδεσμοι τρίτων

7.1. Όλες οι πληροφορίες που μας παρέχετε μέσω του ιστότοπού μας αποθηκεύονται στους ασφαλείς διακομιστές μας.

7.2. Χρησιμοποιούμε Secured Socket Layer («SSL») για την κρυπτογράφηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε. Αρκετά μέτρα ασφαλείας έχουν τεθεί σε ισχύ έτσι ώστε η Aria Hotels να μπορεί να προστατεύσει την ακεραιότητα της επικοινωνιακής και υπολογιστικής της υποδομής, όπως μέθοδοι ελέγχου ταυτότητας, παρακολούθηση, έλεγχος και τεχνολογία κρυπτογράφησης. Ωστόσο, παρά τις καλύτερες προσπάθειές μας, η διαβίβαση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν μπορεί ποτέ να είναι απολύτως ασφαλής. Παρόλο που διαθέτουμε αυστηρές διαδικασίες και μέτρα ασφαλείας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που διαβιβάζονται στον ιστότοπό μας. Συνεπώς, οποιαδήποτε διαβίβαση δεδομένων γίνεται ηλεκτρονικά με δική σας ευθύνη.

7.3. Η υποδομή μας για τεχνολογίες πληροφορικής βρίσκεται στην Ελλάδα και η διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων είναι σύμφωνη με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων. Ωστόσο, τα δεδομένα σας δύναται να διαβιβαστούν και να αποθηκευτούν σε διάφορους άλλους προορισμούς εντός ή εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Όταν υποβάλετε τα δεδομένα σας σε εμάς και χρησιμοποιείτε τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες μας, αποδέχεστε ότι τα δεδομένα σας δύναται να αποσταλούν σε χώρες με νόμους που παρέχουν μικρότερη προστασία για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας.

7.4. Αναλαμβάνουμε όλες τις εμπορικές προσπάθειες ώστε τα δεδομένα σας να αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν αποκτηθεί.

7.5. Ο ιστότοπός μας δύναται να παρέχει από καιρού εις καιρόν συνδέσμους προς ή από ιστότοπους ή πόρους τρίτων μερών για να έχετε πρόσβαση κατά τη δική σας διακριτική ευχέρεια. Να θυμάστε ότι οποιοσδήποτε τέτοιος ιστότοπος ή πόρος τρίτου μέρους δύναται να συλλέξει και να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας με διαφορετικό τρόπο σε εμάς. Δεν εγκρίνουμε ή δεχόμαστε καμία ευθύνη για τις πρακτικές συλλογής δεδομένων, τις πολιτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο οποιουδήποτε ιστοτόπου συνδέεται από τους ιστότοπούς μας ή που συνδέεται με αυτούς. Πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με τον κάτοχο ή τον χειριστή οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας άμεσα εάν επιθυμείτε να ρωτήσετε σχετικά με τις πρακτικές και τις πολιτικές απορρήτου, πριν δώσετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε αυτούς.

8. Στοιχεία εταιρειών και επικοινωνίας για υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων

8.1. Η Aria Hotels Α.Ε. είναι εγγεγραμμένη στην Ελλάδα. Αριθμός καταχώρισης ΓΕ.ΜΗ: 122156391000. Καταχωρισμένο γραφείο: Λεωφ. Καραμανλή 235Α, 16673, Βούλα - Αττική, Ελλάδα. Τηλ.: 2130391800. Φαξ: 210 8995671

8.2. Η Aria Hotels Α.Ε. είναι μέλος του Ομίλου Libra.

8.3. Επικοινωνήστε με το info@ariahotels.gr για περισσότερες πληροφορίες.


9. Αλλαγές στην Πολιτική απορρήτου

Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώνουμε από καιρού εις καιρόν την παρούσα πολιτική απορρήτου καθώς επεκτείνουμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας ή προσπαθούμε, όπου είναι λογικά δυνατόν, να συμμορφωθούμε με την εφαρμοστέα νομοθεσία. Τυχόν αλλαγές που δύναται να πραγματοποιήσουμε στην πολιτική απορρήτου στο μέλλον θα αναρτώνται σε αυτή τη σελίδα και, κατά περίπτωση, θα ειδοποιείστε σχετικά με e-mail.

Η παρούσα πολιτική απορρήτου ενημερώθηκε τελευταία φορά τον Ιανουάριο του 2021.

OFFERS
BACK TO TOP